12/12/2560

ความเป็นมา

okami บริษัท โอกามิเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เปิดบริการมามากกว่า 12 ปี ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด(CCTV) ซึ่งบริษัทได้เติบโตขึ้นทุกปี จึงมีความสามารถในการรองรับบริการด้านกล้อง cctv ที่กำลังขยาย ได้ในขณะนี้

ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าทางเรามีความสามารถพอในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ในด้านบริการ ทุกท่านอาจจะมองว่า ธุรกิจกล้องวงจรปิดเป็นการจำหน่ายสินค้า แต่ทางบริษัทมองว่าเป็นการบริการมากกว่าเนื่องจากทางบริษัท ต้องคอยเข้าไปตรวจเช็คสินค้าเป็นระยะ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับสินค้าตลอดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า เราไม่ได้จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ทางเราเน้นงานด้านบริการเป็นสิ่ง สำคัญ จึงได้เลือกสินค้าที่เราสามารถให้การรับประกันได้สูงสุดและสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้าได้มากที่สุด

ความต้องการ

บริษัทของเรา มีความต้องการให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยทางทรัพย์สิน ของหน่วยงาน องค์กรและห้างร้านต่างๆพร้อมทั้งบุคคลทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักในด้านบริการมากยิ่งขึ้น เราได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปํจจุบ้น ทั้งด้านอาญชญากรรม ภัยพิบัติจากธรรมซาติ เป็นต้น จึงได้นำเข้ากล้องวงจรปิด ยี่ห้อ OKAMI เพื่อให้ผู้ใช้ได้สอดส่องดูแลด้วยตัวเอง ใช้งานง่าย สะดวกและราคาประหยุัด จึงสามารถซื้อได้ทุกระดับชนชั้น ได้ใช้งานกัน

วัตถุประสงค์ของเรา

1.เพื่อให้ผู้บริการทุกระดับชั้นได้ใช้กล้องวงจรปิดในราคาประหยัด
2.เพื่อลดอาชญากรรม ทั้งในบ้านครัวเรือน องค์กร ห้างร้านต่างๆ แม้กระทั้งบนท้องถนนและทางเท้า
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ โอกามิ (OKAMI)ผ่านทางเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

Contact

บริษัท โอกามิเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-6905
sale@okamithai.com

91/5 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Follow me

กล้องวงจรปิด Rating: 10 out of 10