ระยะโฟกัสของเลนส์ในกล้องวงจรปิด

ระยะโฟกัสของเลนส์ในกล้อง

“ระยะโฟกัส” คือระยะที่วัดจากจุดกลางเลนส์ไปจนถึงจุดรับภาพ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือระยะที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนั่นเอง เลนส์กล้องแต่ละตัวก็จะมีค่าระยะโฟกัสแตกต่างกันออกไป ไม่มีข้อกำหนดไหนที่บอกว่าระยะโฟกัสสั้นหรือยาวดีกว่ากัน ซึ่งมีเพียงแค่ระยะเท่าไรถึงจะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนมากกว่า

โดยเราสามารถใช้หลักในการพิจารณาตามธรรมชาติของระยะโฟกัสได้ดังนี้

  • ระยะโฟกัสสั้น มองเห็นภาพได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ แต่จะได้เปรียบในเรื่องของมุมมองที่กว้างขึ้น
  • ระยะโฟกัสยาว มองเห็นภาพในระยะไกลได้ แต่มุมมองของภาพจะมีลักษณะแคบลง

นอกจากการแบ่งระยะโฟกัสตามความสั้นยาวแล้ว ก็ยังมีการแบ่งประเภทการปรับระยะโฟกัสของเลนส์เป็น 3 ชนิด ดังนี้

  • Monofocal เป็นเลนส์แบบที่กำหนดระยะโฟกัสเอาไว้อย่างตายตัวแล้ว ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  • Zoom เป็นเลนส์ที่สามารถปรับระยะโฟกัสได้ โดยเลนส์แต่ละตัวจะมีการกำหนดช่วงของโฟกัสที่ปรับได้เอาไว้ อย่างเช่นปรับได้ในช่วง 2.8 – 15 มม. เป็นต้น เมื่อทำการปรับระยะโฟกัสแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนจะมีเพียงแค่ระยะโฟกัสเท่านั้น
  • Vari – focal Zoom เป็นเลนส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับ ซึ่งสามารถปรับระยะโฟกัสได้ในช่วงที่กำหนดเช่นเดียวกับเลนส์ประเภท Zoom แต่เมื่อปรับแล้ว ทั้งระยะโฟกัสและตำแหน่งของจุดรวมแสงจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด

การเลือกใช้เลนส์ในกล้องวงจรปิดจึงต้องพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องของระยะโฟกัสให้ละเอียดด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ๆ และไม่เสียเงินไปกับของที่เกินความจำเป็นมากนัก